Sant Julià dels Torrents
Situada en l’antic terme del castell de Lladurs. L’església parroquial dels Torrents apareix esmentada en el capbreu (relació de béns) de l’església de Santa Maria de la Seu d’Urgell (anterior al segle XIII). Quan s’erigí el bisbat de Solsona, l’any 1593, encara conservava les funcions parroquials, funcions que perdé més endavant -com tantes altres esglésies- degut a la despoblació del territori. Actualment està enrunada i no sembla conservar cap resta de l’edifici antic. Havia tingut un retaule barroc del que només queda constància documental (fotografies).
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat