Sant Sadurní de la Llena

El temple parroquial de Sant Serni està situat vora el tossalet del castell. El terme és solcat per la Ribera Salada i el Torrent Riart. L’advocació d’aquesta església a Sant Serni figura documentada ja l’any 1106 i les característiques constructives confirmen que es va alçar en el segle XII. L’edifici original, de nau rectangular amb absis semicircular orientat a llevant, està construït amb carreus ben tallats i picats disposats regularment. La finestra de doble esqueixada centrada a l’absis està coberta amb un arc de mig punt que no s’avé amb la llum externa de la finestra, el que indicaria que va ser reaprofitat d’una altra edificació. Les reformes posteriors de l’església van aixecar els murs originals i van afegir-hi dos cossos laterals. El campanar d’espadanya amb dues obertures de mig punt, també es va refer no fa masses anys. L’interior, arrebossat i pintat, presenta volta de canó. La festa major de la Llena té lloc el diumenge següent al 6 d’agost. Altres esglésies del terme són la de la Santa Maria, al castell de la Llena (documentada el 1119) i Sant Miquel del Mas Forn (documentada el 1120).

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat