cartellera

Pla econòmic en l'àmbit de cultura

12/01/2024


L'institut d'Estudis Ilerdens, va aprovar per a l'anualitat 2023 el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de cultura. En aquest Pla s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 3.870,00 €, els quals s'han destinat a la realització de les tradicionals Caramelles, la Festa Major de Lladurs, i la festa popular de la Torronada i Cagatió.

Excavació arqueològica al Castell de Lladurs 2023

11/12/2023


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2023, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 16.140,00 € per atendre les despeses derivades del projecte de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs. Anualitat 2023.


 


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la quarta intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previ a l'adequació d'aquest.

AJUT GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

27/09/2023


L'Ajuntament de Lladurs, ha estat beneficiari de l'ajut per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per un import de 29.909,23 € (12.860,96 € FEADER), dins de l'expedient SO53524022 corresponent a la Resolució ACC/264/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per l'any 2022 els ajuts de gestió forestal sostenible. L'objecte subvencionat ha estat l'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals, els quals s'han destinat a l'arranjament d'un tram amb formigonat, neteja d'embornals i arranjament de pas d'aigua al camí del Pla dels roures al Pont del Clop del TM de Lladurs i els resultats han estat satisfactoris pel territori.
25/09/2023


El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido una subvención nominativa al Ajuntament de Lladurs de 35.000,00 € para realizar las actuacions del Cierre perimetral del conjunto histórico del Castell de Lladurs.


 


Gracias a esta subvención se ha podido financiar dichas actuaciones.

1a. i 2a. fase construcció edifici vestidors a Sta. Maria de Lladurs

10/07/2023


La Diputació de Lleida, per Decret de Presidència 2022/4691 de 30 de desembre de 2022, va acordar atorgar les subvencions del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d'inversions, anualitat 2022-2023, per la qual es va concedir un ajut de 68.622,73 € a l'Ajuntament de Lladurs.


 


Gràcies a aquesta subvenció s'ha pogut finançar part de les obres de construcció de vestidors a la pista poliesportiva de Lladurs. Fase 1 i 2

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat